Tegljač

Tegljač

jer....veličina je
važna! Pročitaj više

Konturno izrezana samoljepljiva PVC folija iz palete boja (kabina) i digitalni tisak na samoljepljivu PVC foliju za ravne površine, plastificirano mat zaštitnom folijom

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image