Osobno vozilo

Osobno vozilo

istaknite se u gomili Pročitaj više

Digitalni tisak na prozirnu samoljepljivu PVC foliju i zaštitna folija, te konturno izrezivanje (bočne strane automobila), digitalni tisak na samoljepljivu PVC foliju i zaštitna folija, te konturno izrezivanje

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image