Električno vozilo

Električno vozilo

eco-materijali na
eco-vozilu Pročitaj više

Konturno izrezana samoljepljiva PVC folija iz palete boja, digitalni tisak na samoljepljivu PVC foliju u tehnologiji CMYK + bijela boja za naljepnice za bočna sjenila

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image