Kabrio

Kabrio

krov ćete htjeti maknuti,
ali naljepnice ne! Pročitaj više

Kombinacija konturno izrezane samoljepljive folije iz palete boja i digitalnog tiska na samoljepljivu PVC foliju sa zaštitnom folijom (3-godišnja garancija)

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image