Prodajni pult

Prodajni pult

mjesto komunikacije, izlaganja i prodaje proizvoda i usluga Pročitaj više

Digitalni tisak na samoljepljivu PVC foliju i zaštitna folija

Printamo na eco-solventnim printerima visoke kvalitete tiska.
Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image