Lentikular

Lentikular

Jedinstvena grafika koja stvara
iluziju pokreta i 3D efekt Pročitaj više

Direktni UV tisak na 40-linijski lentikular, dimenzije 500 x 700 mm.
Izmjenjivanje slika ovisno o kutu gledanja (FLIP efekt).


Lentikulari se sastoje od dvije komponente. Isprintane slike i lentikularne leće kroz koju je efekt vidljiv. Tri su jednostavna koraka za dobivanje efekta:

1. Odabir/snimanje fotografije
Lentikular prikazuje jednu sliku za drugom ovisno o promjeni kuta gledanja.
Što se više različitih slika izmijenjuje, postupak je kompliciraniji. U slučaju izmjene dvije slike, efekt je bolje izražen, međutim broj slika koje se izmijenjuju ovisi i o samoj veličini slike.

2. Spajanje slika
Specijalan softwer spaja dvije (ili više) slika tako da svaku sliku podijeli u okomite 'trake' i na taj način spaja obje slike u jednu, i slika je spremna za ispis.

3. Apliciranje slike
Isprintana slika stavlja se pažljivo iza lentikularne površine, tako da svaka 'traka' odgovara poziciji same lentikularne polucilindrične leće.
Lentikulari se pojavljuju u FLIP i 3D verziji.
3D lentikulari prikazuju sliku s efektom dubine, dok FLIP lentikulari najčešće prikazuju pokret.
U mogućnosti smo izraditi i lentikular u citylight dimenzijama 1,2 x 1,8 m, koji se ističe nad običnim plakatima u takvoj izvedbi.
Lentikular Lentikular Lentikular
Image Image Image Image