Panoi

Panoi

reklame na visini, najčešće uz važnije prometne pravce Pročitaj više

Digitani UV tisak na mesh, dimenzije 12 x 6 m, s utorima za cijev na sve 4 strane, konfekcionirano za postavu sa stražnje strane

Mesh je rupičasti materijal, a razlikujemo 3 vrste: Super closed, Optimum closed ili Enhanced open.
Koriste se platna težine 250-350 g/m2, i u širini do 5 m.
Sve reklame veće od 5 metara spajamo varenjem, te po želji klijenta konfekcioniramo.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image