Štand 1

Štand 1

sastavni dio izlaganja na raznim sajmovima Pročitaj više

Konturno izrezana samoljepljiva PVC folija i digitalni tisak na samoljepljivu PVC foliju.

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.
Ostale mogućnosti definiraju se prema obliku i dimenzijama štanda.
Image Image Image Image