Promo kamion

Promo kamion

budite zamijećeni u prometnoj gužvi! Pročitaj više

Potpuno obljepljeno vozilo samoljepljivom PVC folijom u kombinaciji sa izrezanom samoljepljivom PVC folijom, i digitalni tisak na papir za rotirajuće plakate u središnjem dijelu bočnih strana kamiona

Folije mogu biti od kratkotrajnih do dugotrajnih (garancije do 7 god), sjajne ili mat izvedbe.
Laminacija može biti prema zahtjevima klijenata u verziji mat, sjaj, polu-sjaj ili antigrafita.
Konačan odabir folije ovisi i o podlozi na koju će se folija aplicirati.
Image Image Image Image