Scenografsko platno

Scenografsko platno

- Revijalno ruho na ekološkom materijalu. Pročitaj više

Digitalni tisak na scenografsko platno dimenzije 12 x 5 m, montirano sa kederima s gornje i donje strane

Scenografsko platno je lagani materijal, nezapaljiv, omogućava laganu i brzu postavu, te se koristi zbog smanjene refleksije svjetla.
Moguće je šivanje, te dolazi u širini do 5 m.

Neke od mogućnosti:
Image Image Image Image