EKO materijali

Uvođenjem Međunarodnog standarda za upravljanje okolišem (ISO 14001) težimo što racionalnijem korištenju prirodnih resursa, uvodimo „eco – friendly“ materijale u naš asortiman, te brinemo o ekološkom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša.

Eko materijali

Image Image Image Image