Certifikati

Jedan od glavnih ciljeva našeg poslovanja je svakodnevno inzisitranje na poboljšanju kvalitete.
U tom smjeru nas vode i međunarodno priznati standardi koje smo uveli (standard upravljanja kvalitetom ISO 9001) i koje uvodimo (standard za upravljanje okolišem ISO 14001).
ISO 9001 nas usmjerava da na sustavan način neprestano usavršavamo kvalitetu poslovanje i upravljanja, s naglaskom na zadovoljstvu naših klijenata.

Postizanje postavljenih ciljeva očituje se kroz mjerljive rezultate na svim područjima – poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga, stvaranje dobrih odnosa s kupcima i dobavljačima, sustavan pristup upravljanju te uspostavljanje učinkovitih i djelotvornih poslovnih procesa.


Uvođenjem standarda ISO 14001 želimo osigurati inovativan razvoj baziran na zaštiti okoliša. Odgovoran pristup interakciji našeg poslovanja i okoliša postižemo brigom o nus-produktima nastalim tijekom poslovanja, pravilnim zbrinjavanjem otpada, sprečavanjem onečišćenja te zaštiti okoliša.

Pozor-9001
Pozor-9001
Image Image Image Image